Search
Język
Menu
WIODĄCY PRODUCENT SYSTEMÓW HVAC

Urządzenia Mark z certyfikatem GAR i Ecodesign 2018

Od kwietnia bieżącego roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016 r.(GAR), obowiązują nowe regulacje odnośnie wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku urządzeń spalających paliwa gazowe. Produkty Mark Climate Technology spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, efektywności i emisji CO2.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem urządzenia muszą być zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby działały bezpiecznie i nie stanowiły zagrożenia dla ludzi, zwierząt domowych ani mienia, w przypadku gdy są normalnie użytkowane. Osprzęt musi być tak zaprojektowany i skonstruowany, by działał prawidłowo w zastosowaniach zgodnych z przeznaczeniem po dołączeniu go do urządzenia lub zmontowaniu go w celu utworzenia urządzenia.

Wszystkie urządzenia muszą być zaopatrzone w instrukcję instalacji przeznaczoną dla instalatora, muszą być zaopatrzone w instrukcję obsługi i konserwacji, przeznaczoną dla użytkownika, muszą także być opatrzone odpowiednimi ostrzeżeniami, które umieszcza się również na opakowaniu.

Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu, urządzenia muszą być zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby przy normalnym ich użytkowaniu nie występowały żadne niestabilności, zakłócenia, uszkodzenia lub zużycie wpływające na bezpieczeństwo pracy. Kondensacja, do której dochodzi podczas uruchamiania lub użytkowania, nie może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo urządzeń. Ustawodawca wymaga m.in., aby urządzenia pracowały w taki sposób, by maksymalnie ograniczyć ryzyko wybuchu w przypadku pojawienia się zewnętrznego źródła ognia. Do układu gazowego nie może przedostawać się woda ani niepożądane powietrze. W przypadku normalnych wahań energii pomocniczej urządzenia muszą nadal funkcjonować bezpiecznie. Nienormalne wahania lub ustanie dopływu energii pomocniczej, lub jej ponowne włączenie nie mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Do tej pory pięć urządzeń z oferty Mark uzyskało certyfikat GAR, w tym promienniki i nagrzewnice gazowe oraz boilery:

mark GS+ – zasilana gazem, kondensacyjna, nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym i palnikiem modulowanym i nowoczesnym systemem sterowania. Urządzenie osiąga  sprawności przekraczającą 106%, wykorzystuje energię w sposób przyjazny dla środowiska i spełnia najostrzejsze wymagania w zakresie emisji.

mark GSX – ekonomiczna nagrzewnica, w której ciepło generowane jest za pomocą palnika typu premix, a następnie rozprowadzane poprzez wentylator osiowy.  Solidnie wykonana nagrzewnica powietrza jest przeznaczona do obiektów przemysłowych. Dzięki niskiemu zużyciu gazu, nieskomplikowanej obsłudze i długowieczności, pozwoli na wygenerowanie sporych oszczędności Nagrzewnica jest urządzeniem niekondensacyjnym, dzięki czemu nie ma konieczności odprowadzenia kondensatu.

mark Infra promiennik gazowy Mark Infra z 75% sprawnością radiacyjną. Nowa generacja promienników Mark Infra wyróżnia się wysoką wydajnością energetyczną i niewielkim zużyciem gazu.

mark Ecoflex i Powerflex – wydajne i kompaktowe boilery do montażu ściennego w obiektach przemysłowych

Te urządzenia Mark Climate Technology spełniają także wymagania dyrektywy Ekoprojekt (ErP), której głównym celem jest znaczące obniżenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO2.

© Mark 2022 | Regulamin strony | Warunki dostawy | Newsnet | Cookies