Powrót

Certyfikaty & Znaki Jakości

Gwarancja jakości Mark Climate Technology

Firma Mark Climate Technology dąży do osiągnięcia najwyższej jakości. Produkcja naszych systemów wentylacji odbywa się w naszych własnych fabrykach zgodnie z najlepszymi metodami certyfikacji i nadawania znaków jakości. Dzięki temu możemy zagwarantować stabilną jakość. Wraz z gromadzoną przez lata wiedzą i doświadczeniem zapewnia to poczucie bezpieczeństwa, którego oczekujesz.

RLT Richtline-01

RLT Richtline-01

RLT Raumlufttechnische Geräte Herstellerband e.V. logoJednostki odzysku ciepła AIRSTREAM są certyfikowane zgodnie z RLT Richtlinie-01. RLT organizacja, których celem jest przedstawienie przejrzystego obrazu central wentylacyjnych oferowanych przez dostawcę. RLT Richtlinie-01 koncentruje się głównie na rynku niemieckim.

Klasa efektywności energetycznej dla central wentylacyjnych z aprobatą RLT opiera się na klasach prędkości powietrza określonych w normie DIN EN 13053:2012, poborze prądu przez silniki oraz współczynniku odzysku ciepła płytowego wymiennika ciepła. Jeśli spełnione są określone wymagania w ramach danej klasy, uzyskiwana jest certyfikacja.

Centrala Mark AIRSTREAM została przetestowana i zatwierdzona przez TüV Süd i, na podstawie pomiarów, otrzymała certyfikat A+. Dzięki temu certyfikatowi, doradcy, użytkownicy końcowi i instalatorzy mają pewność, że pracują z urządzeniami wentylacyjnymi najwyższej jakości.

 

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Kiwa ISO 9001 logoMark Climate Technology posiada certyfikat ISO 9001 od 25 lat. ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla systemu zarządzania jakością organizacji. System podkreśla znaczenie ciągłego rozwoju i doskonalenia w odniesieniu do wymagań klientów, jakości produktów i usług, procesów i wydajności. System zarządzania jakością jest corocznie kontrolowany przez audytora firmy KIWA.

Dzięki regularnemu krytycznemu spojrzeniu na nasz system jakości i procesy, jakość, którą dostarczamy, pozostaje na wysokim poziomie. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z ponownego uzyskania certyfikatu ISO 9001.

F-Gazy

F-Gazy

Kiwa F-gas logo

Firmy instalacyjne i inne podmioty przeprowadzające prace konserwacyjne i serwisowe urządzeń chłodniczych, klimatyzatorów lub pomp ciepła, muszą być certyfikowane zgodnie z BRL 100 „Wytyczne dotyczące oceny f-gazów dla firm”. Certyfikat otrzymała również firma Mark Climate Technology.

Czy wiesz, że centrale wentylacyjne Mark mogą być dostarczane w trybie Plug & Play ze zintegrowaną pompą ciepła? Pompy ciepła DX umożliwiają nie tylko wentylację, ale także chłodzenie z zachowaniem troski o środowisko. Standardowo, firma Mark Climate Technology dostarcza przetestowane pompy ciepła posadowione na ramie rekuperatora powietrza, który jest następnie dostarczany w trybie Plug & Play.

Pompy ciepła mogą być również dostarczone oddzielnie, po czym ich uruchomienie odbywa się na miejscu.