Powrót

Edukacja

Wentylacja szkół

W wielu szkołach, uniwersytetach i innych instytucjach edukacyjnych, jakość powietrza wewnętrznego nie spełnia obowiązujących wymogów. Wpływa to negatywnie na wyniki w nauce i zdrowie uczniów oraz nauczycieli. Zła jakość powietrza w pomieszczeniach prowadzi do problemów zdrowotnych. W 70-80% sal lekcyjnych stężenie CO2 jest zbyt wysokie (> 1200 ppm). Jest to spowodowane niewystarczającą wentylacją i złą jakością powietrza. Innymi powszechnie napotykanymi problemami występującymi w środowisku wewnętrznym takich obiektów są zbyt niskie temperatury i przeciągi zimą oraz przegrzanie latem.

Dlaczego wentylacja jest ważna?

Optymalny klimat w pomieszczeniach szkolnych ma pozytywny wpływ na naukę. Zła jakość powietrza w pomieszczeniu może przyczyniać się do spadku koncentracji i wzrostu zmęczenia wśród uczniów i nauczycieli, a także zwiększać liczbę absencji spowodowanych chorobą. Aby stworzyć zdrowy klimat w obiektach edukacyjnych, oprócz ogrzewania i chłodzenia, należy uwzględnić wentylację. Podczas wietrzenia budynku, zużyte powietrze jest usuwane, a w jego miejsce dostarczane jest świeże powietrze zewnętrzne.

Optymalna jakość powietrza w każdej klasie

Optymalna jakość powietrza w każdej klasie

Firma Mark Climate Technology specjalizuje się w dziedzinie klimatyzacji od 75 lat. Z naszej fabryki w Holandii dostarczamy wiodący asortyment do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. W dziedzinie wentylacji obiektów edukacyjnych, odpowiednim rozwiązaniem może być nasza centrala z odzyskiem ciepła Mark AIRSTREAM. Sprawność urządzenia sięga 90%. Oznacza to, że 90% wydalanej energii zasila pobór świeżego powietrza.

Centrala wentylacyjna AIRSTREAM

Myślisz o zastosowaniu wentylacji w szkole? Skontaktuj się z nami!

Firma Mark Climate Technology aktywnie uczestniczy w opracowywaniu idealnych rozwiązań wentylacyjnych. Nasi doradcy techniczni zawsze chętnie udzielają bezpłatnych porad.

Osoba kontaktowa(Required)
Adres
This field is for validation purposes and should be left unchanged.