Powrót

Regulamin strony

Prawa autorskie

Zawartość tej strony, włączając zdjęcia, tekst i dane, jest chroniona prawami autorskimi należącymi do Mark Climate Technology. Kopiowanie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody Mark Climate Technology jest zabronione.

Marki

Wszystkie Marki znajdujące się na tej stronie – o ile nieokreślone inaczej – są własnością Mark Climate Technology. Zapis ten ma również zastosowanie do tekstów i obrazów. Bez pisemnej zgody Mark Climate Technology zabronione jest używanie tych marek.

Odpowiedzialność

Firma Mark Climate Technology dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć tą stronę. Firma Mark Climate Technology nie może być odpowiedzialna za jakiekolwiek mylne informacje, błędy lub nieaktualne informacje.

Mark Climate Technology akceptuje brak odpowiedzialności za brak podania kompletnych i bezbłędnych informacji. Mark Climate Technology nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wystąpić w wyniku używania tej strony lub występujących na niej informacji. Zapis ten dotyczy również czasu uaktualniania strony.

Ramowanie

Wycinanie kawałków tej strony jest zabronione.

Logowanie

Mark Climate Technology zezwala na dostęp do logowania w formie pisemnej, nadużywający tego będę wzywani na drogę sądową.

Dane osobowe

Mark Climate Technology states in its Privacy Statement how it handles the collection and use of personal data.

Kontakt

Osoba kontaktowa(Required)
Adres
This field is for validation purposes and should be left unchanged.